Smart CDR

Öka drifttiden och tillförlitligheten för motorer med frekvensomriktare, och även kopplad utrustning, genom att skydda lager mot skadliga axelströmmar med Inpro/Seal Smart CDR®, nästa generation av jordningsteknologi.

Smart CDR använder kolfiberborstar för att avleda skadliga axelströmmar och därmed skydda lagren mot denna behandling. Genom att tillhandahålla en låg impedansväg till marken och avleda dem bort från lagren på ett säkert sätt. Produktens innovativa hylsa ger en jämn kontaktyta för dom ledande kolfiberborstarna, vilket minskar slitaget och gör Smart CDR mindre mottaglig för ineffektivitet i jordningen orsakad av axelförhållanden, kontaminering eller ledningsbegränsande oxidation. 

 

Smart CDR är uppbyggd av delar som tillsammans bidrar till produktens framstående funktioner och fördelar. Ledande kolfiberborstar och O-ringar säkerställer att axelströmmarna leds bort från lagren på ett säkert sätt. Axelhylsan främjar jordningens effektivitet genom konstant kontakt med det ledande kolfibern, och förhindrar att ledningsbegränsande oxidation bildas på axeln. Bronsytan minskar slitage och upprätthåller effektiv konduktivitet i alla miljöer. Produkten kan även anslutas till Smart Ground Monitor och ge tillståndsövervakning. Eftersom er utrustning är unik erbjuds sex olika monteringskonfigurationer för att främja en enkel installation och inga modifieringar av utrustningen krävs då. 

Standardmaterial: Brons (Bearing grade) 

Axiell rörelse: 0,13 mm 

Radiell rörelse: 0,64 mm 

Driftstemperaturområde: -65°C till 232°C 

Hastighet: 10.000 sfpm 

Bygglängd: 8,98 mm (standard) 

Axelstorlek: 15,88 mm till 508 mm

Tillverkare:
Inpro/Seal
Smart cdr

Intresserad av Smart CDR?

Specifika egenskaper

  • Använder kolfiberborstar för att avleda skadliga axelströmmar
  • Sex olika monteringskonfigurationer för att främja en enkel installation
  • Kan anslutas till Smart Ground Monitor och ge tillståndsövervakning

Broschyr, datablad, anvisningar

Mer från Protoma

Kontakta oss

Vänligen fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast!