Smörjningsbehållare
perma NOVA

Det första temperaturstabiliserade elektrokemiska smörjsystemet.