Chesterton 1730 Mill Pack

Fiberpacknigen med det breda användningsområdet med hög tillförlitlighet i de mest krävande applikationerna.

Chesterton 477-1

Robust boxpackning av kemikaliebeständigt kolgarn designad för höga temperaturer och högt tryck

DualPack 2211

En unik boxpackning för generellt bruk. Tillverkad med den patenterade DualPac teknologin från Chesterton som gör att du får fördelar från två typer av boxflätor i en och samma.

DualPack 2212

En unik boxpackning för generellt bruk. Tillverkad med den patenterade Dual Pack teknologin från Chesterton som gör att du får fördelar från två typer av boxflätor i en och samma och bästa valet vid höga tryck.