EF 2100 oljereningssystem

EF 2100 är en serie av oljereningssystem från Europafilter som effektivt tar bort vatten och fasta föroreningar från olja. Oljereningssystemet är en off-line enhet, vilket innebär att den arbetar genom att ta en liten del av oljan från tanken (eller från en by-pass krets från huvudkretsen) och låter det cirkulera i en egen krets och renas i filterenheten innan den rena oljan returneras åter till tanken.

När oljan uppnår en så här hög renhetsklass rengörs hela oljesystemet med den rena oljan. Över tid tvättas hela systemet och livslängden ökar, vilket tillför mindre stopptid och produktionsbortfall. Oljereningssystemet bidrar därför till större tillförlitlighet och högre produktivitet.  

Oljereningssystemet är monterat på en stålplatta och består av en motor med pump, provtagnings- och avluftningsventil, dräneringsventil, tryckmätare och stålarmerade slangar. Ett standard system består av 1-6 parallellkopplade filterhus. Antalet filterhus som behövs för en effektiv rening bestäms utefter oljevolym och viskositet. Enheten monteras på ett system eller maskin och påverkar inte någon av dess funktioner. 

Till skillnad från andra reningssystem på marknaden så har Europafilters EF 2100 system teoretiskt sett inte någon faktiskt nedre gräns for filtrering. Det unika filtret absorberar vatten effektivt och tar dessutom bort majoriteten av de för maskinen skadliga solida partiklar ned till 0,1 µm och därunder. Systemet gör detta helt utan kemikalier, vilka har som nackdel att de tar bort eller neutraliserar oljans tillsatsämnen.  

För att oljereningssystemet ska optimeras just för ditt system finns följande tillval: Värmebälte, benställning, visuell flödesindikator, displaybox för larm och flödesvakt, 1 eller 3-fas motor, tryckreduceringsventil (oljereningssystemet drivs av systemtrycket i maskinen), luftdriven pump, ATEX-godkända system (el eller luftdrivet). 

Nu finns oljereningssystemet också med molntjänst för övervakning av ojans och systemets funktion via molnlösning. Kontakta oss för mer information om detta.

Tillverkare:
Europafilter
Oljereningssystem

Intresserad av EF 2100 oljereningssystem?

Specifika egenskaper

  • Ökad tillgänglighet 
  • Förlängd oljelivslängd 
  • Längre livslängd på systemkomponenter 
  • Renare arbetsmiljö 
  • Högre driftsäkerhet 
  • Bättre underhållsekonomi – besparingar med ca 40 – 80 % 
  • Minskad åtgång av systemfilter 
  • Bättre för miljön

Broschyr, datablad, anvisningar

Mer från Protoma

Kontakta oss

Vänligen fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast!