Mekaniska tätningar

442C XL Delad mekanisk tätning

Isärtagning av utrustning leder till höga underhållskostnader likväl som säkerhetsrisker, med extremt stora pumpar och andra roterande utrustningar är insatserna mycket stora. Chesterton 442C XL delad mekanisk tätning passar utrustningar med axlar från 125 mm upp till 195 mm och är skapad för att installeras utan att utrustningen montera isär. Detta hjälper kunder att minska sin stopptid, slippa lyfta tung utrustning och få störningar på intilliggande utrustning. Välj 442C XL när hög tillgänglighet eftersträvas.

Chestertons 442C XL är en vidareutveckling av Chestertons populära delade
tätningsserie 442. I 442C XL har den patenterade designen ytterligare
utvecklats och förbättrats. Tätningen består av två primära delar som ha
designats för att säkerställa ett enkelt montage med hög pression och
tillförlitlighet. Tätningen monteras i några få enkla steg, utan behov
av att kontrollera ytornas inriktning eller vidröra tätningselementen.
Tätningsytorna riktar in sig mot varandra automatiskt med Chesterton
interlock funktion. Den nya 442C XL modellen har fått en ny patenterad
rampkonstruktion som håller samman tätningshalvorna och O-ringar vilket
gör att tätningen nu också klarar av att hantera vakuum som standard.

442C XL är en delad tätning som kan utklassa många konventionella tätningar. Den delade mekaniska tätningen monteras mycket snabbare än andra liknande konstruktioner av delade tätningar. Till 442C XL finns en reservdelsatts till en låg kostnad för användaren. Du kan välja mellan att renovera själv eller skickar den till vårt renovering center. Renoveringen är snabb och enkel vilket ökar flexibiliteten för dig och minskar behovet av att lägga kompletta reservtätningar på lager.

442C XL har det bredaste användningsområdet hos någon delad tätning. Tätningen har de egenskaper som krävs för att ge hög tillförlitlighet vid användning på din pump, omrörare och liknande utrustning. 442C är XL så kompakt att den har det kortaste inbyggnadsmåttet av alla delade tätningar på marknaden och den patenterade designen gör den överlägsen att montera med bra resultat.

Tillverkare:
Chesterton

Intresserad av 442C XL Delad mekanisk tätning?

Specifika egenskaper

  • Fjäderhållarplatta: Reducerar installationstid och minimerar installationsfel
  • Unika o-ringsspår: Bättre tätningskapacitet för användning i fler applikationer
  • Automatiskt självuppriktade tätningsytor: Ytorna riktas upp och komprimeras automatiskt utan manuell  hantering
  • Självlåsande roterande tätningsyta: Positionerar ythalvorna korrekt för att ge en bättre tillförlitlighet vid montaget

Broschyr, datablad, anvisningar

Mer från Protoma

Kontakta oss

Vänligen fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast!