Pumputbildning för driftpersonal - 1 dag

Kategori: Utbildning | Bransch:

Datum för denna kurs:

På begäran - 2019

Driftpersonalens kunnande om utrustningens funktion blir allt viktigare.
Det är driftteknikerna som dagligen har kontakt med pumpar och ventiler,
och därför har de en avgörande roll för att tidigt upptäcka/ åtgärda eller
larma underhållpersonal.

Teori

• Hur kan man öka den roterande utrustningens driftstillgänglighet
genom ökat samarbete mellan drift och
underhållspersonal ?
• Pumpmediets egenskaper och påverkan på pumparna.
• Pumpens grundkonstruktion och driftsförutsättningar.
• Olika pumpars prestanda.
• Mekaniska tätningens grundkonstruktion och driftsförutsättningar.
• Pumpens kringutrustning.
• Lager och smörjrutin.

 

Praktik:

Uppdelning i arbetsgrupper där varje grupp får
demontera och återmontera var sin pump med
komplett tätningssystem samt provköra pumpen
efter återmonteringen.

 

Mål med kursen:

Att öka driftpersonalens förståelse för vad som
händer i praktiken vid t.ex
Igångkörning av pumpsystem. Att öka förståelsen
mellan drift och underhållspersonal.

Pris / deltagare är 4800kr.  Kurserna genomförs i våra specialanpassade lokaler i Göteborg. Vid större grupper kan vi självklart specialanpassa en utbildning efter era önskemål kring datum och tid.

Intresseanmälan
 

Flyers_driftsutbildning_1.pdf Information i pdf

Blankett.pdf För att anmäla sitt intresse kan ni ladda ner en anmälningsblankett här nedan, skicka en intresseanmälan eller ta kontakt med en av oss.

MLT_Protoma_kurskatalog.pdf