Förebyggande underhåll som tjänst

Kategori: Rondering | Bransch:

Protoma Service levererar förebyggande underhåll förpackat som en modern tjänst med full transparens utan dolda kostnader.
Protomas diagnostikcenter blir en kraftfull partner till er underhållsorganisation.

Liten eller stor, spelar ingen roll! Vi utför vibrationsmätningar, analyser och rekommenderar åtgärder för att öka tillgängligheten på våra kunders produktionsutrustning.Varför bör man utföra regelbunden tillståndskontroll?

En ökad kännedom om maskiner och processers kondition gör det möjligt att förutse och planera underhållet. Reparationer och byten av förslitningsdelar kan göras under planerade driftstopp vilket leder till ett jämnare flöde och ökad produktivitet i er process. Regelbundna vibrationsmätningar av maskiner är ett av dom mest kostnadseffektiva sätt att förebygga kostsamma haverier och produktionsstopp.

 


Protomas Ronderings koncept

Vi på Protoma ansvarar för att ta fram en modell för just er. Där vi i 5 steg genomför följande:

  1. Dokumenterar och prioriterar maskinerna.
  2. Upprättar en databas över era maskiner.
  3. Utför rondering på era maskiner.
  4. Analys av mätdata från era maskiner.
  5. Lättläst rapport med åtgärdsförslag.

 

Rapporten

Rapporten ger en enkel översikt och ingen förkunskap krävs för att kunna tolka den.
Enkel satusindikation genom färgkodning.


Ett exempel:

rapportX.JPG


Lagerskadeklassificering

Protoma klassificerar lagerskador i fem steg för att göra det enklare för er att använda rapporten i planeringssyfte. För mer information, vänligen kontakta oss.

 

Orsaksindikering

Genom vibrationsmätning kan vi hitta orsaker till onormalt maskinslitage. Genom att veta om och bygga bort orsaker till vibrationer förlänger ni livet på maskinen.

 

Åtgärder

Vid indikation av onormalt höga vibrationer kan vi hjälpa till att åtgärda dessa. T.ex. genom fältbalansering, uppriktning, ombyggnationer eller andra rekommendationer.

 

Smörjning

Smörjning är en av de vanligaste orsakerna till onormalt lagerslitage. Vi kan bistå med konsultation angående vilket smörjmedel som bör användas samt hur ofta smörjning skall ske. Protoma kan även utföra smörjningen åt er om ni så önskar.

 

Finner ni ovanstående information intressant är ni mycket välkomna att höra av er till oss så ska vi göra vårt bästa för att ni ska vara nöjda med oss!

 

 

Intresseanmälan