Oljefiltrering

 

Europafilter_KIC_CMYK_platt_liggande_DEALER_15.12.16.png

Europafilter - Ren olja - Säker drift

Europafilter tillverkar effektiva system för oljeunderhåll och oljerening.
EF200 systemen är resultatet av mer än 20 års forskning och utveckling. Kapaciteten, användarvänligheten
och kvaliteten är något som ständigt har förbättrats.

 

 


Det finns mycket pengar att spara med hjälp av ett oljereningssystem från Europafilter. 

 

  • Ökad tillgänglighet
  • Förlängd oljelivslängd
  • Längre livslängd på systemkomponenter
  • Renare arbetsmiljö
  • Högre driftsäkerhet
  • Bättre underhållsekonomi - besparingar med ca 40 - 80 %
  • Minskad åtgång av systemfilter
  • Bra för miljön

 

Det som skiljer EF-systemet från andra underhållssystem på marknaden är att Europafilter har utvecklat ett filter som teoretiskt sett inte har någon faktisk nedre gräns för filtrering. 

Det unika filtret absorberar vatten effektivt och tar dessutom bort majoriteten av alla för maskinen skadliga solida partiklar ned till 0,1 µm och därunder. Detta sker helt utan kemikalier, som har den nackdelen att de tar bort eller neutraliserar oljans tillsatsämnen. 

 

Sammantaget innebär det att ett Europafilter system kan reducera nötningsgraden i maskiner med upp till 90%.

Ser man detta i ett längre perspektiv kan det öka tillgängligheten högst betydligt och ge ekonomiska besparingar i underhållet på hela 40-80%. 

 

Tillverkningen av systemen sker vid Europafilters anläggning i Smögen på den svenska västkusten. Där sker även all forskning och utveckling inom tribologi (vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt och omfattar friktion, nötning och smörjning), vilket leder till att Europafilters produkter är innovativa i sitt slag. Detta är bland annat en av anledningarna till att företaget år 2004 blev vinnare av "Stora Produktivitetspriset" vid underhållsmässan i Göteborg.

 
Intresseanmälan
 
Kategori: Oljerening | Bransch: Energi och Värmeverk, Papper och Massa, Petrokemi, Marinindustri, Kemindustri, Livsmedelsindustri, Tillverkningsindustri, Läkemedelsindustri, Stål och Metallindustri, Renings och Vattenverk, Raffinaderiindustri