Chesterton SuperSet

SupersetsSpiralTrac_large.jpg

Chesterton boxpackning med SpiralTrac.

SuperSet kombinerar överlägsen tätnings kapacitet med Chestertons packnings produkter den patenterade utformningen av EnviroSeal SpiralTrac * Version P Environmental Controller för packboxar. Denna helhetslösning är bevisligen utformad för att öka packningens och utrustningens livslängd samtidigt som den dramatiskt minskar kostnaderna för barriärvätskan.

Besparingarna är dokumenterade och ökar tillförlitligheten med lägre underhålls-och driftskostnader som följd. SpiralTrac Version P ökar faktiskt utnyttjande av flödet och centrifugalkraften runt axeln, den jobbar på liknande sätt som en separator. Den inbyggda tangentiella spolringen och det spiralskurna räfflade spåret ger rörelse åt vätskan, och den medförande centrifugalkraften kastar partiklarna i vätskan mot utsidan av bussningen. Det patenterade SpiralTrac systemet hjälper till att avlägsna de fasta partiklarna genom att pumpa dem till botten av packboxen och med hjälp av en dräneringskanal tillbaka ut i pumphuset. Denna förmåga att avlägsna partiklar från packboxen är vad som skiljer SpiralTrac från vanliga bussningar som finns på marknaden idag. 

   Den andra delen av SuperSet lösningen är Chestertons linje av högkvalitativa boxpackningar. För att uppnå maximal prestanda och tätningsförmåga med den längsta livslängden, måste förpackningen inneha ett antal funktioner, inklusive minimalt läckage kapacitet, kemisk beständighet, seghet, styrka och goda termiska egenskaper. Chesterton erbjuder fem prestanda packningar som alternativ i SuperSet och täcker på så sett ett komplett utbud av applikationer samt tillgodoser branschernas behov och krav.

   Chesterton SuperSet erbjuder en unik tätningslösning för dom flesta tillämpningar, och hjälper dramatiskt till att minska de   direkta och indirekta kostnader som uppstår med packade pumpar och annan utrustning. Använda mindre spolvatten mer effektivt och inse kostnadsbesparingarna - SuperSet är den ultimata tätningslösningen för boxpackningar.

Intresseanmälan
 
Kategori: För pumpar | Bransch: Papper och Massa, Petrokemi, Kemindustri, Livsmedelsindustri, Tillverkningsindustri, Renings och Vattenverk