Intelli-Flow

intelliflow.jpg

Intelli-Flow

CHESTERTON'S T30 Intelli-Flow.
Vattenbespararen är den optimala flödesregulatorn i samband med mekaniska tätningar. Intelli-Flow har en termiskt aktiverad ventil som automatiskt dränerar het barriärvätska, dock endast vid behov vilket ger fortsatt sval och tillförlitlig körning av tätningen. Intelli-Flow kan spara mer än 90% av det vatten som används i konventionella och vanligen återkommande vattenförsörjningssystem till dubbeltätningar inom industrin.

Lätt att installera 

T-30 Intelli-Flow™ -systemet är specialutformat för att samverka med Chestertons mekaniska dubbeltätningar och ansluts direkt i tätningens utlopp, spolvattensförsörjningen kopplas till förslutningens inlopp och systemet är klart för start. 

Intelli-Flow-systemet kräver inte några extra slangar, kopplingar eller modifieringar av den mekaniska förslutningen. Befintliga, installerade tätningar kan därför lätt uppgraderas till T-30 Intelli-Flow. 

Lätt att underhålla T-30 Intelli-Flow-systemet är ett underhållsfritt system som inte kräver någon extra övervakning. 


Intelli-Flow är ett 100 %-igt mekaniskt system och kräver varken elektricitet eller ledningsdragning. En kalibrerad termisk ventil avkänner kontinuerligt temperaturen i spolvätskan och öppnar sig först när vätskans temperatur överstiger den förinställda temperaturen, vilket resulterar i att den heta vätskan släpps ut och att tätningen kyls av. 

Temperaturinställningen hos T-30Intelli-Flow har optimerats för Chestertons mekaniska dubbeltätningar så att vattenbesparandet maximeras.


* 100 % Mekanisk drift Maximal vattenbesparing * Barriärvätskans kvalitet påverkar potentialen för vattenbesparing. 


Läs mer om vattenkvalitet vid förslutningar i instruktionerna för installation av T-30 Intelli-Flow.

 
Intresseanmälan
 
Kategori: Flödesregulator | Bransch: Energi och Värmeverk, Papper och Massa, Petrokemi, Kemindustri