CHESTERTON Live-Loading System

liveload.jpg

CHESTERTON Live-Loading System

CHESTERTON's VENTILTÄTNINGSPROGRAM
ERBJUDER EN LÖSNING PÅ PROBLEM MED VENTILLÄCKAGE!

 • Nollläckage går att uppnå, vilket medför dramatiska miljöförbättringar och minskade underhållskostnader.
 • Förspänd ansättning av glanden eliminerar behovet av glandjusteringar vilket kontinuerligt kompenserar för sättningar i packningen.

CHESTERTONS LIVE-LOADING SYSTEM FÖR VENTILER

CHESTERTON's VENTILTÄTNINGSPROGRAM
ERBJUDER EN LÖSNING PÅ PROBLEM MED VENTILLÄCKAGE!

 • Nollläckage går att uppnå, vilket medför dramatiska miljöförbättringar och minskade underhållskostnader.
 • Förspänd ansättning av glanden eliminerar behovet av glandjusteringar vilket kontinuerligt kompenserar för sättningar i packningen.
 • Automatisk glandjustering håller packningssatsen under konstant tryck. Därigenom reduceras risken för utblåsning av ventilpackning som beror på tillfälliga övertryck i systemet.
 • Tätar mot vakuum, därigenom elimineras problem med luftinsugning.
 • I packningsmaterialet ingår en passiv korrosioninhibator som eliminerar pittingskador av ventilspindeln.
 • Fem års skriftlig Garanti på tillfredsställande funktion.
 Live.gif  

1.Typ 5150 Förspänd Montering
Arrangemang med unikt utformade stackade tallriksfjädrar justerar automatiskt glanden för att uppnå optimalt tryck på packningssatsen. Förhindrar läckage som beror på åldring, sättning eller termiska växlingar. En korrekt utformad och monterad förspänd ansättning kan lagra flera gånger så stor elastisk energi som standardskruvar.

2.Typ One Flätande Grafitringar
Typ One är en lågfriktions-, högdensitets-, grafitpackning tillverkad av ren garnkvalite utan några fyll- eller bindmaterial. Den fungerar som en kombinerad avstrykare och anti-extrusionring. Typ One transporterar bort värme och motstår temperaturer upp till 2760°C i frånvaro av oxiderande medel utan någon märkbar viktminskning.

3.Typ 5300(GTPI)
Typ 5300 är en självsmörjande, formpressad ring med låg friktion, hög renhet, förkomprimerad, tillverkad av ren grafit-tape utan några fyllmedel, bindmedel eller harts. Varje ring är beräknad för att ge en noggrann densitet för kompressionsmotstånd, elasticitet, och bibehållande av ventiltätningen. Typ 5300 motstår temperaturer upp till 2760°C i en icke oxiderande miljö. Den är idealisk för användning på raffinaderier.

4.Typ 5100 Delade Kolhylsor
För att reducera antalet ringar till fem i en packbox, använder CHESTERTON's tätninsprogram en precisionsbearbetad delad kolhylsa som distans i botten av packboxen. Den är tillvekad av 99%-igt rent grafitmaterial.

   
CHESTERTON 5500 TALLRIKSFJÄDRAR FÖR FLÄNSSKRUVAR
122nn.gif
 • Bibehåller automatiskt jämn klämkraft.
 • Kompenserar för termiska rörelser.
 • Absorberar vibrationschocker.
 • Dämpar effekten av vanliga tryckstötar, förhindrar urblåsning av packning.

Intresseanmälan
 
Kategori: Live-loading System | Bransch: Energi och Värmeverk, Papper och Massa, Petrokemi, Marinindustri, Kemindustri, Livsmedelsindustri, Tillverkningsindustri, Läkemedelsindustri, Stål och Metallindustri, Renings och Vattenverk