Ivigning av kompressor teknologicenter

Publicerades: 2018-08-27

Den 19 juni hade Protoma och systerbolaget Runtime Engineering officiell invigning av det nya verkstadsutrymmet vi kallar för vårt kompressor teknologicenter. För att fira denna invigning bjöds kunder in till en heldag med seminarium och workshop.

Förutom samarbetet tillsammans med Runtime deltog även representanter från Cook Compression för optimal kunskapsbas inom området reservdelar till kompressorer. 

Under dagen fick de deltagande en presentation från Cook Compression gällande ventiler och därefter fick samtliga samlas i verkstaden för att vara få "hands on".  

Dagen innehöll även ett gästspel med MLT maskin och laserteknik (det tredje systerbolaget) som visade upp hur 3D scanning kan användas för mätning och/ eller kvalitetskontroll på ventilerna. 

Vi tackar Cook Compression för deras medverkan. För att läsa deras nyhetsbrev om saken följ länken här: https://www.cookcompression.com/runtime-engineering-grand-opening/?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7U0NzYytTAyMzA1AAA&sseid=MzQ3MTQxNDY2twAA&jobid=426f6e79-a90b-4590-a0b0-e455720793c2