Balanseringscenter i Stora Höga

Publicerades: 2017-05-29

NY Schenck BALANSERINGSMASKIN installerad på balanseringscenter hos Protoma i Stora Höga (Stenungsund). Skicka Era rotorer till oss för balansering!

Vi kan erbjuda dig balanseringstjänster enlig ISO 1940 av t.ex. pumphjul, fläkthjul, rotorer etc.

Tekniskdata:

Vikt, max 3000 kg

Diameter, max 1700 mm

Maskinbädd, max 5000 mm

 

Kontakt:

Johan Alm

Sales Manager Balancing Systems

Tel. 031-742 75 00

johan.alm@mlt.se