Nytt systerföretag - Relcon Reliability Consulting AB

Publicerades: 2020-06-01

Nu blir företaget en del av Erinova Group. Denna satsning är pusselbiten som skapar helheten och är därmed ett naturligt och givet steg. Erinova Group tar nu ännu ett steg mot att bli en helhetsleverantör till svensk industri.

Tjänster, utbildningar och produkter för driftsäkerhet i världsklass

Både myndigheter och anläggningsägare ställer krav på hög tillgänglighet och säkerhet. Har ni ett underhållsprogram som lever upp till dessa krav? Vi erbjuder ett riskbaserat arbetssätt som tar er från reaktivt till proaktivt underhåll. Behöver ni höja kompetensen i organisationen för att få alla delaktiga i driftsäkerhetsarbetet? Drar ni nytta av den senaste tekniken inom tillståndsbaserat underhåll?

Besök gärna Relcon:

www.rel-con.se